La nostra empresa està especialitzada en donar serveis i solucions informàtiques a centres escolars i petites empreses, per això disposem de dos tipus de manteniment.

Contracte de Manteniment Mensual:

Educa Solucions realitzarà una avaluació de tot el sistema informàtic per poder determinar i acordar el nombre d'hores de manteniment a realitzar. Aquest tipus de contracte no impedeix l'acumulació d'hores, ja que si en el cas que les hores mensuals no s'esgotin, aquestes s'acumularan per quan el client tingui una necessitat major a la contractada. En finalitzar la durada del contracte (un any ), Educació Solucions tornarà a revisar, juntament amb el client, el conjunt informàtic i comprovar si el nombre d'hores és suficient per poder gestionar-lo. 

Packs Hores de Manteniment:

Educa solucions té a la seva disposició diversos tipus de packs horaris. El client final decideix, amb el nostre assessorament, contractar unes hores de manteniment que seran gastades a demanda per poder donar solucions a les possibles incidències. Aquest tipus de pack és molt comú per a empreses petites o centres escolars que no necessitin d'una actuació mensual fixa i que únicament tenen incidències puntuals.