Centre de Formació d'Adults ubicat al Centre Penitenciari de Joves de La Roca del Vallès. Volen potenciar l'aprenentatge com una eina important per poder participar de la vida més enllà del mur, amb la idea que un futur aquests reclusos puguin reinserir-se a la societat.

Educa Solucions ha realitzat diverses instal·lacions d'aules interactives a les aules del Centre Penitenciari, aconseguint així que els alumnes tinguin una eina potent pel seu aprenentatge.