És un centre públic ubicat a Eivissa depenent de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d'idiomes per a adults. s'hi ofereixen els idiomes d'alemany, d'anglès, de català, d'espanyol com a llengua estrangera, de francès, d'italià i de rus. 

Actualment, Educa Solucions porta el manteniment de forma remota de l'aula d'idiomes del centre resolent totes les incidències dels equips informàtics.