És un centre públic ubicat en Sant Cugat, no universitari, d'ensenyament d'idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d'educació (LOE). L'ensenyament que ofereix l'EO de Sant Cugat està dirigit a un alumnat adult interessat en aprendre les llengües que s'imparteixen en règim oficial al centre: alemany i anglès.

Aquesta Escola va ser una dels nostres primers clients i amb el temps hem adquirit una relació de confiança molt gran amb el nostre treball al centre. Actualment portem el manteniment de tota la infraestructura informàtica i àudio-visual de l'escola, realitzant diverses instal·lacions per dotar d'equipament de projecció a totes les aules. A més, vam dissenyar la nova web del centre i realitzem petites feines de gestió de continguts.