És un Centre Educatiu Cristià ubicat a Premià de Mar (Barcelona) que vol ser un centre de qualitat que eduqui en valors cristians, atenent la diversitat de la comunitat educativa, amb esperit innovador, utilitzant els recursos de les noves tecnologies i fomentant la formació contínua del professorat. La seva política de qualitat està d’acord a satisfer les necessitats dels alumnes i la resta de la comunitat educativa, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.

La nostra empresa realitza col.laboracions relacionades amb les aules multimèdia, proporcionant i revisant el material necessari pel bon funcionament d'aquestes (projectors, bombetes, pissarres digitals...)