L'Escola Seat ubicada al barri de la Marina (Barcelona) va ser creada per l’empresa Seat exclusivament pels fills i filles dels treballadors. L’any 1981 passa a pertànyer a la xarxa d’escoles publiques de la Generalitat de Catalunya.

La visió de l’escola és la d’un espai acollidor que faciliti que els nens i nenes esdevinguin persones competents, lliures i reflexives, amb esperit crític i respectuoses amb l’entorn i amb els altres.

Educa Solucions ha realitzat la instal·lació de tota la megafonia de l'Escola implementant així un sistema de timbres musicals per les entrades i sortides, així com la possibilitat d'util·litzar l'equipament per fer festes al pati.