L'Escola Puig i Gairalt es regeix per una sèrie de valors com ser una escola afavoridora de la cohesió social, educant per la convivència i el respecte. Acollidora, solidària i tolerant, educant per la justícia, la igualtat i la no discriminació. Afavoreix, estimula i potencia el desenvolupament integral del seu alumnat. 
Compromesa amb la cultura i la llengua catalana i la integració dels nouvinguts.

Educa Solucions ha realitzat la instal·lació de tota la megafonia de l'Escola implementant així un sistema de timbres musicals per les entrades i sortides, així com la possibilitat d'util·litzar l'equipament per fer festes al pati.