Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar. En aquest cas, està composada per tres escoles que confien en la nostra empresa: Puig Drau, Pont Trencat i l'Alzinar.

Actualment, Educa Solucions porta el manteniment de les aules digitals dels tres centres així com també subministra el material relacionat amb la informàtica que necessiten (ordinadors, taules de llum, càmeres...). A més, també hem realitzat alguna instal·lació per ampliar la infraestructura de xarxa de l'escola Pont Trencat.