Residència d'estudiants ubicada a Barcelona que pertany a la UB (Universitat de Barcelona). El centre ofereix allotjament i pensió completa tots els dies de la setmana i viuen aproximadament uns 700 estudiants cada any;  aquests han de tenir un bon rendiment acadèmic, fet que és condició necessària per l'admissió i permanència al centre. Disposen de diferents edificis  ubicats entre les diferents facultats de les Universitats de Barcelona, i el personal està disponible les 24 hores del dia.

Educa Solucions porta el manteniment informàtic del centre i és el principal subministrador de material relacionat amb l'informàtica i àudio-visuals. A més, des de fa uns mesos, estem realitzant feines de programació a la web interna del centre (Intranet) implementant noves funcions i millores pel seu funcionament diari. 

És un centre públic ubicat en Sant Cugat, no universitari, d'ensenyament d'idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d'educació (LOE). L'ensenyament que ofereix l'EO de Sant Cugat està dirigit a un alumnat adult interessat en aprendre les llengües que s'imparteixen en règim oficial al centre: alemany i anglès.

Aquesta Escola va ser una dels nostres primers clients i amb el temps hem adquirit una relació de confiança molt gran amb el nostre treball al centre. Actualment portem el manteniment de tota la infraestructura informàtica i àudio-visual de l'escola, realitzant diverses instal·lacions per dotar d'equipament de projecció a totes les aules. A més, vam dissenyar la nova web del centre i realitzem petites feines de gestió de continguts.

És un Centre Educatiu Cristià ubicat a Premià de Mar (Barcelona) que vol ser un centre de qualitat que eduqui en valors cristians, atenent la diversitat de la comunitat educativa, amb esperit innovador, utilitzant els recursos de les noves tecnologies i fomentant la formació contínua del professorat. La seva política de qualitat està d’acord a satisfer les necessitats dels alumnes i la resta de la comunitat educativa, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.

La nostra empresa realitza col.laboracions relacionades amb les aules multimèdia, proporcionant i revisant el material necessari pel bon funcionament d'aquestes (projectors, bombetes, pissarres digitals...)  

 

L'Escola Seat ubicada al barri de la Marina (Barcelona) va ser creada per l’empresa Seat exclusivament pels fills i filles dels treballadors. L’any 1981 passa a pertànyer a la xarxa d’escoles publiques de la Generalitat de Catalunya.

La visió de l’escola és la d’un espai acollidor que faciliti que els nens i nenes esdevinguin persones competents, lliures i reflexives, amb esperit crític i respectuoses amb l’entorn i amb els altres.

Educa Solucions ha realitzat la instal·lació de tota la megafonia de l'Escola implementant així un sistema de timbres musicals per les entrades i sortides, així com la possibilitat d'util·litzar l'equipament per fer festes al pati.

L'Escola Josep Baltà i Elias és un centre situat a Vilafranca del Penedès; escola catalana plurilingüe que pren el català com a llengua vehicular i principal, conscient de la diversitat lingüística de la comunitat i sense perjudici de la comunicació amb les famílies,

Una escola que basa totes les seves actuacions en PRINCIPIS DEMOCRÀTICS promovent la igualtat i la justícia i la  transparència,

La nostra empresa va ser l'encarregada de subministrar i instal·lar monitors interactius Promethean a les seves aules, donant així un salt més en la qualitat de l'ensenyament.

L'Escola Puig i Gairalt es regeix per una sèrie de valors com ser una escola afavoridora de la cohesió social, educant per la convivència i el respecte. Acollidora, solidària i tolerant, educant per la justícia, la igualtat i la no discriminació. Afavoreix, estimula i potencia el desenvolupament integral del seu alumnat. 
Compromesa amb la cultura i la llengua catalana i la integració dels nouvinguts.

Educa Solucions ha realitzat la instal·lació de tota la megafonia de l'Escola implementant així un sistema de timbres musicals per les entrades i sortides, així com la possibilitat d'util·litzar l'equipament per fer festes al pati.