Aquesta escola de la provincia de Barcelona va confiar en la nostra empresa per dotar una de les seves aules amb un projector interactiu perquè no volien instal·lar una Pissarra Digital.

En aquest cas es va instal·lar un projector interactiu EPSON de ultracurta distància amb una bona relació qualitat/preu que projectava sobre una pissarra vileda, d'aquesta manera existeix la possibilitat d'utilitzar el dispositiu interactiu o utilitzar un boli de pissarra vileda per poder donar la classe.

Abans de marxar, es van realitzar les proves pertinents quedant el client satisfet.

Aquesta escola de la provincia de Girona va confiar en la nostra empresa per dotar una de les seves aules amb una pissarra interactiva Qbrite perquè així les explicacions siguin més visuals i atractives per l'alumne.

En aquest cas es va instal·lar una PDI Qbrite d'últim model, un projector EPSON de curta distància amb una bona relació qualitat/preu i una parella d'altaveus autoamplificats.

Abans de marxar, es van realitzar les proves pertinents i es va realitzar l'entrega al client.

Aquesta escola d'Adults de la provincia de Barcelona va confiar en la nostra empresa per dotar una de les seves aules amb una pissarra interactiva Promethean perquè així les explicacions siguin més visuals i atractives per l'alumne.

En aquest cas es va instal·lar una PDI Promethean, un projector EPSON de curta distància amb una bona relació qualitat/preu i una parella d'altaveus autoamplificats.

D'aquesta manera, l'aula es va convertir en polivalent per la utilització de diferents professors. Abans de marxar, es van realitzar les proves pertinents i es va realitzar l'entrega al client.